Menu

Obchodní podmínky

Fotografka Pavlína Vera Ferdová
IČO 883 019 23
Sídlo firmy: Polom 38, 75365, Polom
T: +420 731 582 234 , E: fotografhranice@gmail.com

I.Objednání focení

 Objednávky se stávají závaznými odsouhlasením termínu focení oběma stranami.  Objednáním služeb klient dává automaticky souhlas s těmito obchodními podmínkami. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Objednávky můžete provádět emailem, přes fb stránky či formou sms.

Během focení mám telefon ztlumený z důvodu respektování klidné atmosféry při focení. Snažím se reagovat co možná nejdříve, pokud však nereaguji déle než 3 dny, prosím o kontrolu spojení či opětovný kontakt.

Klient si je vědom autorských práv fotografa a je si také vědom fotografického stylu, pro který si fotografa objednal. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a nebude tak fotografický styl možno brát jako důvod k pozdější reklamaci. Fotografickým stylem je myšleno způsob nafocení a následná úprava,retuš fotografií.

Objednávky je třeba provádět cca 3 týdny dopředu. Lhůta se může měnit dle aktuálních okolností a vytíženosti fotografky.

Focení miminek je třeba provádět ještě před porodem, následně se pak termín focení upřesní ihned po porodu.

Pokud se klinet nemůže dostavit na sjednané focení, je třeba fotografku co možná nejdříve informovat emailem či sms, případně domluvit náhradní termín dle momentální obsazenosti.

II.Ceny a jejich splatnost

Ceny jsou splatné ihned po samotném focení. Platí pro VŠECHNY typy focení, vyjma SVATEB,viz.svatební ceník. Pokud si klient vybere fotografie nad rámec balíčku, doplatí tuto částku na účet, nejpozději však při převzetí zhotovené zakázky.

Pokud nebude balíček řádně zaplacen, fotograf má právo zakázku předat až po samotném zaplacení balíčku, případně po řádném doplacení fotografií vybraných nad rámec balíčku.

III. Dodání náhledů a fotografií

Náhledy pro výběr fotografií zasílám max. do týdne od samotného focení. Klient obdrží ty nejpovedenější záběry, ze kterých si pak vybere fotografie, které bude chtít upravit. Náhledy jsou chráněny a slouží pouze k výběru, je tedy zakázáno s náhledy jakkoli nakládat, zvěřejňovat, upravovat či je dále používat.

Vybrané fotografie pošle klient k úpravě co možná nejdříve, nejpozději však do 14 dnů od jejich zaslání. Poté se může doba dodání prodloužit.

Netýká se svatebních fotografií, zde vybírá fotografie pro úpravu fotografka.    V případě svatebních fotografií si klinet vybírá pouze fota k tisku v rámci daného balíčku. Pokud tak neučiní max. do 3 týdnů od dodání hotové zakázky, provádí výběr k tisku za klienta fotografka.

Klient se zavazuje k výběru těchto fotografií k následné úpravě, NEUPRAVENÉ fotografie nedávám !!!

Doba úpravy fotografií je 2-4 pracovní týdny od dodání náhledů. Závisí na počtu vybraných fotografií a následné obtižnosti zpracování,retuši. Pokud bude mít klient speciální požadavky na retuš, je možno po dohodě s fotografkou za příplatek 200Kč/foto. Doba dodání se může měnit dle momentální vytíženosti fotografky. Pokud klient plánuje tyto fotografie použít na jistou událost, je třeba se objednat včas, aby se zajistilo klidné dodání zakázky.

Fotografie dodávám dle balíčku v digitální podobě vhodné pro velkoformátový tisk a v tištěné formě 13×18 v barevném provedení, pokud se s klientem nedomluvím jinak. Pokud klient tištěnou formu odmítne, tato skutečnost se na změnu ceny balíčku nevztahuje. Týká se všech typů balíčků.

Tisk zakázky zajišťuji již u roky prověřených dodavatelů. Reklamace se budou vztahovat pouze na mechanické poškození zakázky.

Zakázku si klient vyzvedává u mne v ateliéru, po domluvě je možné zaslat doporučeně dle aktuálního ceníku ČP po řádném doplacení zakázky a nákladů na dopravu.

Po dodání zakázky klientovi archivuji vybrané a upravené fotografie po dobu 6 měsíců. Poté jsou fotografie nenávratně smazány.

Fotografka si vyhrazuje právo používat fotografie dále jako předmět k propagaci své práce a zveřejnit fotografie na svých pracovních profilech. Pokud si klient nepřeje fotografie zveřejnit a dále používat, je třeba skutečnost sdělit fotografce nejpozději v den převzetí hotové zakázky. V opačném případě dáváte automatický souhlas.

IV. Focení a jeho trvání

Samotné focení rodiny, dětí trvá cca 1-2h. Dle spolupráce dětí. Snažím se fotit adekvátně k situaci a rozpoložení dětí a rodičů. Focení portrétu + vizáž trvá cca 3h, dle počtu a náročnosti fotografií. Zpoždění klienta je třeba řádně omluvit. Není důvodem pro prodloužení doby focení.

Pokud se klient opozdí více než o 15 minut bez předešlé omluvy, vyhrazuje si fotografka focení zrušit bez nároků na nový termín focení a náhradu škody vzniklou k uskutečnění focení.

Focení probíhá buď v ateliéru nebo v exteriéru po domluvě s klientem. Fotím výhradně v pracovní dny, od pondělí do pátku. Soboty věnuji focení svateb a rodině. Focení krom svateb v sobotu a neděli za jednorázový příplatek 500Kč. Pokud byste chtěli přivést do ateliéru zvíře, je třeba se nejprve řádně domluvit při sjednávání termínu focení.

Focení v exteriéru probíhá na předem smluvených místech. Jsem ochotná dojet v podstatě kamkoli. Do 10 km je doprava zdarma. Nad 10 km účtuji 7Kč/km k ceně balíčku z místa sídla atelieru.

Pokud není pro focení v exteriéru vhodné počasí, focení se přesouvá na jiný možný nejbližší termín. Fotografka si vyhrazuje právo na rozhodnutí o míře vhodného počasí pro focení.

Během focení je přísně zakázáno bez předchozí domluvy s fotografkou pořizovat jakkékoli záznamy.

Obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2020