Menu

Fotografka Pavlína Vera Ferdová
IČO 883 019 23
Sídlo firmy: Polom 38, 75365, Polom
T: +420 731 582 234 , E: fotografhranice@gmail.com

I.Objednání focení

 Objednávky se stávají závaznými odsouhlasením termínu focení oběma stranami.  Objednáním služeb klient dává automaticky souhlas s těmito obchodními podmínkami. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Objednávky můžete provádět emailem, přes fb stránky, instagram či formou sms.

Během focení mám telefon ztlumený z důvodu respektování klidné atmosféry při focení. Snažím se reagovat co možná nejdříve, pokud však nereaguji déle než 3 dny, prosím o kontrolu spojení či opětovný kontakt, ideálně písemný.

Objednávky je třeba provádět cca 4 týdny dopředu. Lhůta se může měnit dle aktuálních okolností a vytíženosti fotografky.

Pokud se klinet nemůže dostavit na sjednané focení, je třeba fotografku co možná nejdříve informovat, nejpozději však 1h před focením, případně domluvit náhradní termín dle momentální obsazenosti.

Bez řádné omluvy  propadá nevratná záloha ve prospěch fotografky bez jakékoli náhrady.

 II.Ceny a jejich splatnost

Ceny/doplatky balíčků jsou splatné ihned po samotném focení. Platí pro VŠECHNY typy focení. Pokud si klient vybere fotografie nad rámec balíčku, doplatí tuto částku na účet, poté fotografie upravím a odešlu.

Pokud nebude balíček řádně zaplacen, fotograf má právo zakázku předat až po samotném zaplacení balíčku, případně po řádném doplacení fotografií vybraných nad rámec balíčku.

 III. Dodání náhledů a fotografií

Náhledy pro výběr fotografií zasílám do 7 pracovních dnů od samotného focení. Klient obdrží ty nejpovedenější záběry, ze kterých si pak vybere fotografie, které bude chtít upravit. Náhledy jsou chráněny a slouží pouze k výběru, je tedy zakázáno s náhledy jakkoli nakládat, zvěřejňovat je, upravovat či je dále používat.

Vybrané fotografie pošle klient k úpravě co možná nejdříve, nejpozději však do 14 dnů od jejich zaslání. Poté se může doba dodání prodloužit dle vytíženosti fotografky. Pokud klient však nepošle náhledy k úpravě max do 6 měsíců, vyhrazuje si fotografka právo brát zakázku za hotovou bez jakékoli náhrady.

Klient se zavazuje výběrem těchto fotografií k následné úpravě, NEUPRAVENÉ fotografie nedávám !!! Upravené fotografie podléhají autorským právům, je teda zcela zakázáno do fotografií jakkoli zasahovat. Při zveřejnění fotografie je klient povinen uvést fotografa celým jménem jako autora fotografie.

Klient si je vědom autorských práv fotografa a je si také vědom fotografického stylu, pro který si fotografa objednal. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a nebude tak fotografický styl možno brát jako důvod k pozdější reklamaci. Fotografickým stylem je myšleno způsob nafocení a následná úprava, retuš fotografií.

Doba úpravy fotografií je 4 – 8 týdnů od dodání náhledů, nebo dle dohody. Závisí na počtu vybraných fotografií a následné obtižnosti zpracování, retuši. Pokud bude mít klient speciální požadavky na retuš (př.zeštíhlení, nadměrné akné, jizvy, tetování, dětská tetování) je možno po dohodě s fotografkou za příplatek 200Kč/foto. Doba dodání se může měnit dle momentální vytíženosti fotografky. Pokud klient plánuje tyto fotografie použít na jistou událost, je třeba se objednat včas, aby se zajistilo klidné dodání zakázky.

Fotografie dodávám dle balíčku v digitální podobě vhodné pro velkoformátový tisk.

Po dodání zakázky klientovi archivuji vybrané a upravené fotografie po dobu 6 měsíců. Poté jsou fotografie nenávratně smazány. Dbejte tedy na včasné stažení fotografií z uložiště, poté neručím za opětovné zaslání zakázky nebo její náhradu.

Fotografka si vyhrazuje právo používat fotografie dále jako předmět k propagaci své práce a zveřejnit fotografie na svých pracovních profilech/webu. Pokud si klient nepřeje fotografie zveřejnit a dále používat, je třeba skutečnost sdělit fotografce nejpozději v den převzetí hotové zakázky. V opačném případě dáváte automatický souhlas.

 IV. Focení a jeho trvání

Focení portrétu 1-2h, vizáž trvá cca 1h, dle počtu a náročnosti fotografií. Zpoždění klienta je třeba řádně omluvit. Není důvodem pro prodloužení doby focení.

Pokud se klient opozdí o více než 40 minut bez předešlé omluvy, vyhrazuje si fotografka focení zrušit bez nároků na nový termín focení a náhrady škody vzniklé k uskutečnění focení.

Focení probíhá buď v ateliéru nebo v exteriéru po domluvě s klientem. Fotím výhradně v pracovní dny, od pondělí do pátku. Soboty věnuji rodině a zážitkovému focení se zvířaty. Pokud byste chtěli přivést do ateliéru zvíře, je třeba se nejprve řádně domluvit při sjednávání termínu focení.

Focení v exteriéru probíhá na předem smluvených místech. Jsem ochotná dojet v podstatě kamkoli. Do 20 km (tam a zpět) je doprava zdarma. Nad 20 km účtuji 10 Kč/km k ceně balíčku z místa sídla atelieru. Cestovné je splatné při doplacení základního balíčku v den focení.

Pokud není pro focení v exteriéru vhodné počasí, focení se přesouvá na jiný možný nejbližší termín. Fotografka si vyhrazuje právo na rozhodnutí o míře vhodného počasí pro focení.

Během focení je přísně zakázáno bez předchozí domluvy s fotografkou pořizovat jakkékoli záznamy.

Obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2024